Friday, November 3, 2017

Pengumumam Taklimat Insentif Bantuan Baja dan Peralatan Pertanian bagi Penanam Sayur Daerah Klang Tahun 2013

Taklimat Insentif Bantuan Baja dan Peralatan Pertanian bagi Penanam Sayur Daerah Klang Tahun 2013 yang akan diadakan pada : -

      Tarikh : 26 April 2013 (Jumaat)
      Masa : 9.00 Pagi
      Tempat : Pusat Pertanian Meru


* Syarat utama kelayakan pemohon
     - berumur 18 tahun keatas
     - kebun yang layak mendapatkan ialah hanya kebun yang menanam sayur sahaja.
     - mengusahakan tanaman diatas tanah sendiri (mempunyai geran), disewa, dipajak, atau lain - lain status
        tanah yang telah diberikan kebenaran bertulis oleh pihak berkuasa yang berkaitan.
     - keluasan tanah fizikal yang mempunyai tanaman sayur seluas dr 0.2 ekar sampai 10 ekar.


Sumber http://doaklang.blogspot.com

No comments:

Post a Comment